SMÚTOČNÁ SIEŇ PLANÁ, ČR
SMÚTOČNÁ SIEŇ PLANÁ, ČR
SMÚTOČNÁ SIEŇ PLANÁ, ČR
SMÚTOČNÁ SIEŇ PLANÁ, ČR
SMÚTOČNÁ SIEŇ PLANÁ, ČR
SMÚTOČNÁ SIEŇ PLANÁ, ČR
SMÚTOČNÁ SIEŇ PLANÁ, ČR
SMÚTOČNÁ SIEŇ PLANÁ, ČR
SMÚTOČNÁ SIEŇ PLANÁ, ČR
SMÚTOČNÁ SIEŇ PLANÁ, ČR

SMÚTOČNÁ SIEŇ, PLANÁ, ČR

Architektonická súťaž na návrh rekonštrukcie Smútočnej siene mesta Planá.
Spolupráca Bc. Ján Olexík / Vladimír Lengyel

Původní tvar budovy je zajímavý a nebyla snaha vytvořit něco zcela nového, ale racionalizovat původní schémata a struktury, obohatit je dát jim podobu současné architektury. Budova je ze své jihozápadní, reprezentativní strany vnímaná jako celek tvořený dvěma hmotami: horizontální hmota vstupních a obslužných prostorů a vertikální hmota samotné smuteční síně. Tahle schéma byla zachována a zvýrazněna. Horizontální, původně ustupující hmota byla doplněna a tvoří takhle jeden plný kváder. Celistvost hmoty umocňuje použití perforovaných ocelových fasádních panelů (tahokov), které tvoří clonění oken a umožňuje tak vytvoření jednotně vnímatelné fasády bez rušivých otvorů. Z tyhle sjednocující fasády je vyčleněna jedině  přístavba exteriérových WC, která je jasným cizím prvkem, její povrch je řešen bílou omítkou. 

 Kváder, základní horizontální prvek je narušen vertikální lomenicovou strukturou, která je odkazem a rozvinutím původní zalomené zdi smuteční síně. Materiálem (dřevo) a formou dává najevo, že v sobě ukrývá kvalitativně odlišní prostor, že má jiný charakter jako zbytek budovy (který má obslužní charakter). Souvislost horizontální hmoty je narušena vstupem. Ten má podobu vertikální škáry, fasádní panel poodstupuje, je posunut bokem, fasáda se otvírá. Po tom, co jsme vtáhnuti vstupem, otvírá se nám prostor vstupní haly, která slouží zároveň jako čekáren a rozptylový prostor. Po levici máme možnost vstoupit do smuteční síně skrz otvor uzavíraný posuvnými panely (může teda být, když to bude potřebné, prostor samotné síně rozšířen). Té vládne dvojice barev: sivá a hnědá. Lomenicová zeď skulpturálního charakteru (která vyčleňuje síň v exteriéry) je vnímatelná z interiéru a tvoří taky zastřešení smuteční síně. Na jihozápadní straně nemá žádné otvory, truchlící osoby tady mají posvátný klid a světlo k nim přichází ze severovýchodní strany. Na tomhle místě je světlík mezi zdí a lomenou střechou a dodává místnosti komorné osvětlení.  Lomená zeď a strop jsou z dřevěných CLT panelů, tvoří tak kontrast s betonovou podlahou a sivými CETRYS deskami, které tvoří obložení zdí interiéru a posuvné panely. Ty okrem vstupu uzavírají taky prostor výstavy. Při přesunu těla do samotné síně se rozestoupí a bílé plátno v jejich pozadí poslouží jako vizuální dělící clona. Celkové vyznění interiéru je minimalistické, pokojné a navozuje duchovní atmosféru.     

Když se vrátíme zpátky do vstupní haly, před sebou máme ještě možnost nevstoupit do síně, ale jít rovně, skrz budovu, a dostat se tak na odvrácenou stranu stavby. Tenhle exteriérový prostor, v současnosti nevyužíván a zanedbán, je přetvořen na park s lavičkami, kde v teplých dnech můžou pozůstalí čekat a truchlit pod korunami stromů. Je to možnost oživit tenhle zapomenuty prostor.  
Návrh taky počítá s vytvořením nových interiérových hygienických zařízení přístupních ze vstupní haly a kanceláře, která je posunuta oproti současní jihovýchodním směrem. V její blízkosti je taky požadovaná sprcha a skladový prostor. Došlo taky k úpravě hygieny pro zaměstnance v blízkosti přípravny. Tento prostor byl zjednodušen a zracionalizován, WC, sprcha a umyvárna jsou sdružené v jednom prostoru. 

SMÚTOČNÁ SIEŇ PLANÁ, ČR

  • Categories →
  • ARCHITEKTÚRA
 
 
Back to top