SHELLTER, CANADA
SHELLTER, CANADA
SHELLTER, CANADA
SHELLTER, CANADA
SHELLTER, CANADA

SHELLTER
Warming Huts, Canada,  2014, súťažný návrh

Pri tvorbe návrhu pre úkryt na najdlhšom prírdnom klzisku na svete (Kanada) sme sa zaoberali myšlienkou vytvoriť architektúru založenú na jednoduchom, avšak efektnom princípe, ktorý vo veľkej miere využíva danosti prostredia.

Kedže ide o dočasný zimný objekt, položili sme si otázku: ,,Prečo nevyužiť ľad ako základovú dosku?“ V snahe udržať dizajn v čo najjednoduchšej rovine sme zvolili lokálny materiál, tŕstie, ktoré je použité na tvorbu nosnej i obalovej konštrukcie. Nosníky sú tvorené zo zväzkov tŕstia, ktoré sú kotvené primrznutím do vopred vyvŕtaných otvorov v ľade. V hornej časti sú navzájom prepojené a keďže sú vsadené do špirálovitého pôdorysu, spolu s trstinovým výpletom vytvárajú amorfný tvar lastúry: shellter. Tvar ulity umožňuje umiestniť vstup tak, aby lákal ľudí do svojich útrob a zároveň ich chránil proti silnému vetru a snehu.
Jednoduchá konštrukcia umožňuje pomerne rýchlu výstavbu objektu priamo na mieste, vďaka čomu stačí na ľad dopraviť sánkami len jednotlivé komponenty, a nie celý objekt.

 autori: Jakub LenART, Ján Olexík
www.jakublenart.com

spolupráca: Olejar Architekt
www.olejar-architekt.sk

SHELLTER, CANADA

  • Categories →
  • ARCHITEKTÚRA
 
 
Back to top