RUN TO THE HILLS
RUN TO THE HILLS
RUN TO THE HILLS
RUN TO THE HILLS
RUN TO THE HILLS
RUN TO THE HILLS
RUN TO THE HILLS
RUN TO THE HILLS

RUN TO THE HILLS
Land Art Generator Initiative 2014
Kodaň

Run to the hills, run for your lives
Run to the hills, run for your lives
(Iron Maiden)

KONCEPT
Nosnou témou pri rozmýšľaní nad využitím prostredia a získaním energie bola pre mňa voda a slnko. Potom som si položil otázku: Ako vytvoriť Land art, ktorý by vytváral energiu samotnou svojou podstatou? Ako vytvoriť technológiu začlenením do krajiny?
Návrh vytvára pre Dánsko netypický park plný kopcov, ktoré v sebe obsahujú prečerpávacie nádrže využívajúce morskú vodu a zákony gravitácie. Do oddychovej zóny parku plnej stromov vstupujeme cez nadvinutý roh krajiny a dostávame sa na líniu zarezanú do krajiny a smerujúcu priamo na sochu Malej morskej víly. Sieť chodníkov nás prevedie členitou krajinou k moru, reštaurácii alebo požičovní lodiek a je tak zaujímavou oddychovou zónou pre mesto. Nepravidelnosť krajiny narušuje racionálna skupina fotovoltaických skulptúr využívajúcich slnečnú energiu.  Park je tak plnohodnotný priestorom na rekreáciu.

 

TECHNOLÓGIE  A DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Základnou technológiou je princíp prečerpávacích nádrží ukrytých pod celým pozemkom. Solárna energia získaná pomocou fotovoltaických skulptúr poháňa reverznú Francisovu turbínu, ktorá si z morskej vody vytvára zásobu v nádrži. V čase špičky a v prípade havarijnej situácie sa nádrž vypúšťa a vďaka gravitácii roztáčajúca turbína vytvára energiu. Prečerpávajúca elektráreň má ľubovoľný nastavovateľný výkon (v rámci možností dokáže využívať aj lacnejší nočný prúd na vytváranie zásob vody). Turbína má životnosť 70 rokov, dovtedy je prakticky bezúdržbová. Návrh je tvorený šiestimi menšími turbínami (menšia hlučnosť). Vrstva zelene a stromov vytvára protihlukový filter. Ponúka rekreačnú zónu v meste pre chodcov, cyklistov, bežcov. Na výrobu energie využíva len fotovoltaiku, vodu a gravitáciu, je ekologicky nezávadná.

 

Náš projekt je konceptuálny, ale používa systémy, ktoré reálne existujú a fungujú.

Installed capacity: 60MW
Annual Capacity: 20,000 MWh

Number of turbines: 6
Number of photovoltaic sculptrues: 8
Lifetime of reverse Francis turbin in salty environment: approx 70 years
Startup time: up to 10 minutes
Materials: reinforced concrete, soil, wood

RUN TO THE HILLS

  • Categories →
  • ARCHITEKTÚRA
 
 
Back to top