PULPIT ROCK, NOR
PULPIT ROCK, NOR
PULPIT ROCK, NOR
PULPIT ROCK, NOR
PULPIT ROCK, NOR
PULPIT ROCK, NOR
PULPIT ROCK, NOR
PULPIT ROCK, NOR

PULPIT ROCK, NOR
Ako vytvoriť našim zásahom pointwiew požadovaný porotou na takom mieste, ako je úžasná Pulpit Rock v Nórsku? Tak, že ako ľudia uznáme, že najlepším pointwiew už existuje-samotná Pulpit Rock.  Nič lepšie nedokážeme vymyslieť, ostáva sa nám len skloniť pred majestátom prírody. Našim návrhom je tak umiestniť všetky požadované priestory pod úroveň terénu, zarezať sa do skaly, byť v jej srdci. Na povrchu je tak viditeľný len zárez tvoriaci schodisko vedúce do útrob skaly, kde sa nachádza úkryt (shelter) a nový, sekundárny pointwiew.

PULPIT ROCK, NOR

  • Categories →
  • ARCHITEKTÚRA
 
 
Back to top