PARKOVANIE, DLHý RAD, BJ
PARKOVANIE, DLHý RAD, BJ
PARKOVANIE, DLHý RAD, BJ
PARKOVANIE, DLHý RAD, BJ
PARKOVANIE, DLHý RAD, BJ
PARKOVANIE, DLHý RAD, BJ

PARKOVANIE, DLHÝ RAD,  BJ

Parkovanie v centre mesta sa stáva čoraz viac obtiažnejším. Obyvatelia či turisti prichádzajúci za kultúrou, službami alebo prácou nemajú veľa možností parkovania. Táto štúdia sa zaoberá vážnym pronlémom a dáva mu nové, v mnohých aspektoch ekologické a prijateľné riešenie vo vhodnom merítku. Súčasný hlavný štvorprúdový cestný ťah je v našom návrhu odklonený pomocou Jiráskovej ulice a tým pádom je ulica Dlhý rad odľahčená a mení sa na dvojprúdovú. Vzniknutý priestor je pomocou občasného vybočenia cesty využitý na parkovanie. Vznikla dvojica návrhov. Prvý, počítajúci so šikmým parkovaním, obsahuje 87 parkovacích miest. Je vhodný pre svoju jednooduchú prevádzku a manévrovanie s vozidlom. Druhý návrh počíta so 120 parkovacími miestami, avšak toto väčšie množstvo miest má problematickejšiu prevádzku. Oba návrhy však počítajú so zeleňou ako výrazným prvkom. Trávnaté plochy a vysoká zeleň doplňujú na všetkých miestach návrh a dávajú celej ulici charakter parku a polopešej zóny, čo je umocnené použitím miernych zákrut a mačacích hláv ako spomaľovačov pre vozidlá. Štúdia taktiež ráta s miernou víziou do budúcna-podporou ekologický elektromobilov a možnosťou ich nabíjania priamo v centre mesta. Taktiež je na oboch koncoch parkovacej zóny umiestnený objekt umožňujúci vypožičanie bicyklov a tak umocňujúci zelený aspekt návrhu. Návrh počíta s ponechaním autobusových liniek a zastávok na súčasných miestach, ako aj prepojenie súčasného stavu pešej zóny a jednotlivých funkcií a služieb s návrhom.

autor: OLEJARarchitekt
www.olejar-architekt.sk

spolupraca: Jakub LenART
www.jakublenart.com

PARKOVANIE, DLHý RAD, BJ

  • Categories →
  • ARCHITEKTÚRA
 
 
Back to top