MIKROPOLIS, GRAZ, AU
MIKROPOLIS, GRAZ, AU
MIKROPOLIS, GRAZ, AU
MIKROPOLIS, GRAZ, AU
MIKROPOLIS, GRAZ, AU
MIKROPOLIS, GRAZ, AU

MIKROPOLIS, GRAZ, AU

MESTO V BUDOVE Štúdia hľadá možnosti využitia chátrajúceho komplexu budov fungujúcich v minulosti ako mlyn na Puchstrasse 17 v Grazi (Rakúsko). Po rozvrhnutí nových funkcíí pre celý priestor je štúdia zameraná na konkrétnu, východnú vežu. Jej hmota je rozdelená do troch úrovní .
GALÉRIA je na prízemných podlažiach, je prepojená s knižnicou a kaviarňou, pomocou monumentálneho schodiska aj so sakrálnym priestorom.
BÝVANIE je v 11 bytoch, z toho sú 3 mezonety. Vstup do nich je prostredníctvom pavlače, ktorá tvorí zároveň plynulý prechod medzi 4 budovami. Najnižšia a najvyššia úroveň bytov má prístup aj na zelenú strechu. Hmotovo sú byty sústredené v drevenom kubuse, ktorý je zasunutý do hlavnej hmoty.
SAKRÁLNY PRIESTOR je na najvyššom podlaží, kde členené okná vytvárajú hru svetla a tieňa. Konštrukcia stropu osvetľuje interiér v noci aj cez deň rozptýleným svetlom. Zároveň je vďaka severnému preskleniu umožnený panoramatický výhľad na celý Graz. KONZULTANT:Ing.arch.Gottfried Prasenc

MIKROPOLIS, GRAZ, AU

  • Categories →
  • ARCHITEKTÚRA
 
 
Back to top