evanjelicka fara Bardejov
evanjelicka fara Bardejov
evanjelicka fara Bardejov
evanjelicka fara Bardejov
evanjelicka fara Bardejov
evanjelicka fara Bardejov
evanjelicka fara Bardejov
evanjelicka fara Bardejov
evanjelicka fara Bardejov

EVANJELICKÁ FARA BARDEJOV

Bakalárska práca riešiaca pozemok na ulici Dlhý rad v Bardejove. Funguje ako alternatíva k súčasnej novostavbe evanjelickej fary.

Stavebný pozemok sa nachádza v priestore bývalej vodnej priekopy, susedí so systémom mestských hradieb a patrí k evanjelickému kostolu, ktorý bol postavený mimo fortifikácie mesta a bol tak tolerančným chrámom. Hmota novej budovy vytvára dvorový priestor, ktorý tu vzniká medzi  ňou, kostolom,  auditóriom a knižnicou, na ktorú sa nová budova napája, a tvorí tak jeden (duchovno/vzdelávaco/voľnočasový) komplex.

Hmota budovy reaguje na rozdielnu výšku okolitých budov, snaží sa vytvoriť vhodné merítko. Postupne klesá, zachováva si však charakter sedlovej strechy typickej pre okolitú historickú zástavbu. Hmotu pomáhajú definovať aj hlavné pešie ťahy: chodník východ-západ a schodisko, ktoré prepája hornú časť hradieb (staré mesto) s dolnou úrovňou (ulica Dlhý rad). Schodisko je začlenené do budovy fary a priechodné 24 hodín denne. Podporujúc ideu atakovania hlavnej budovy je hmota schodiska sklenený tubus a sklenené sú aj charakteristické vikiere kubického tvaru narúšajúce hladkosť strechy. Fasáda a strecha samotnej budovy je jednotne tvorená drevenými veľkoplošnými dielcami povrchovo upravených CLT dosiek.

Hlavná časť fary je tvorená administratívou a voľnočasovými priestormi pre mládež na prízemí a bytmi pre farárov s rodinami na poschodí. Malé krídlo v sebe ukrýva sálu s kapacitou pre 64 ľudí slúžiacou na konferencie, prednášky či kultúrne podujatia a kaviareň, ktorá nie je určená len pre členov zboru, ale aj pre verejnosť. Jej otvorenosť do dvora a svetský charakter pomáha oživovať tento zaujímavý priestor. Pod hlavnou časťou budovy sa taktiež nachádza podzemné parkovisko s kapacitou 43 parkovacích miest slúžiace nielen farníkom, ale aj širokej verejnosti, vzhľadom na svoju výhodnú polohu oproti centru mesta.

 

evanjelicka fara Bardejov

  • Categories →
  • ARCHITEKTÚRA
 
 
Back to top