REFLEKTOR

      Spoločne s Marekom Sabolom sme ako členovia OZ Kandeláber vytvorili projekt REFLEKTOR. Tento projekt naštartuje od leta 2015 sériu diskusií a prednášok zameraných na reflexiu súčasných spoločensko-kultúrnych tém. Jeho cieľom je rozvíjať kritické myslenie ľudí, ich kreativitu, argumentáciu a schopnosť nazerať na problémy z rôznych strán. Projekt vzniká vďaka podpore Komunitnej nadácií Bardejov.