FANTASTICKÁ 55

Mám za sebou krst knihy, kde sa po prvý krát v tlačenej podobe predstavuje dvojica mojich ilustrácií. Fantastická 55, Vydavateľstvo Hydra, 2013